Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca

Na dzień 4 czerwca 2022 r. został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru komendanta hufca, komendy hufca i delegatów na Zjazd Chorągwi na dzień 4 czerwca 2022 roku.

Accessibility Toolbar