Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Stopni Instruktorskich

Skład:

hm. Tomasz Owoc – przewodniczący
hm. Magdalena Gondek
hm. Jacek Kret
phm. Maria Adamska-Sucheńska
phm. Joanna Krajcarz
phm. Agnieszka Piórko

Dokumenty i dodatkowe informacje KSI dostępne są w E-biurze Hufca.