Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Nowa Plakietka Hufca

Po ponad 40 latach, przyszedł czas na zmianę plakietki naszego Hufca.
Od dnia 14 czerwca 2018 roku, przestają obowiązywać poprzednie dwa wzory, jeden dla harcerzy (poziomy) i drugi, półokrągły, dla instruktorów.
Od teraz, wspólna plakietka dla wszystkich, od zucha, po seniora wygląda tak:

Nosimy ją na lewym ramieniu, w odległości 3 palców od szwu rękawa i pagonu. Poniżej plakietki, w odległości dwóch palców, przyszywamy plakietkę szczepu lub drużyny. Nie nosimy już plakietki z herbem Krakowa.


Instruktorzy noszą dodatkowo lilijkę instruktorską w kolorze swojego stopnie, przyszytą w odległości jednego palca od plakietki szczepu lud drużyny.


Plakietki powinny być przyszyte równo, elegancko i dokładnie, tak aby w żadnym miejscu nie odstawały od munduru i nie dało się oderwać np. przez oboźnego podczas obozowego apelu ze sprawdzaniem stanu umundurowania :)

Plakietkę możecie otrzymać od swoich Drużynowych lub bezpośrednio od członków Komendy Hufca.

Accessibility Toolbar