Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Zwieńczenie Kampanii Sztandar

W tym roku 13. Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich z Tenczynka prowadził Kampanię Sztandar z okazji swojego 44-lecia istnienia.

W najbliższą sobotę (03.10.2020) odbędzie się uroczyste wręczenie Sztandaru dla Szczepu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Szczegółowe informacja na stronie Szczepu oraz w zaproszeniu.

10-lecie 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” z Krzeszowic

Czuwaj!
W najbliższy weekend, 3-4.10.2020 r. 4. Szczep Harcerski „Żywioły” z Krzeszowic będzie świętował swoje 10. urodziny.

Z tej okazji przygotował kilka atrakcji (szczegóły na fp Szczepu).


Zapraszamy serdecznie przede wszystkim na grę, której Partnerem Głównym jest Kopalnia Wapienia w Czatkowicach.
Gwarantowana dobra zabawa i upominki dla każdego uczestnika. Szczegóły można znaleźć na plakacie.

Do zobaczenia!

Nabór kandydatów na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Hufca Krzeszowice

W związku z rezygnacją pwd. Wojciecha Dąbka z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Krzeszowice następuje konieczność uzupełnienia składu. Komisja Rewizyjna Hufca Krzeszowice zwraca się do instruktorów z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeń kandydatów prosimy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej Hufca Krzeszowice z dnia 01.09.2020 r. Wypełniony formularz należy zeskanowany przesłać na adres komisji: rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl . Rozpatrywane będą jedynie kandydatury instruktorów, którzy posiadają bierne prawo wyborcze. Wybór zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o którego terminie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadomi kandydatów za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w formularzu. Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze w drodze głosowania jednego kandydata i uzupełni w ten sposób swój skład.

Formularz należy zeskanować i przesłać na adres: rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl do dnia 30 września 2020 r.

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 4/2020 wraz z załącznikiem (formularz zgłoszeniowy)

Rodzinny Bieg na Orientację

Zapraszamy wszystkich chętnych na sportową sobotę, indywidualnie lub rodzinami 🙂

Obowiązują maseczki/przyłbice.

Startujemy o 10:00 w Parku Potockich.

Informacja o Harcerskiej Akcji Letniej 2020

Szanowni Państwo – rodzice, przyjaciele i sojusznicy naszego hufca!

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na informacje dotyczące tegorocznej akcji letniej. Wiadomo już, że wypoczynek dzieci i młodzieży w tym roku będzie możliwy. Jednak do tej pory nie ma żadnych konkretnych wytycznych dotyczących „sanitarnego reżimu” w jakim będziemy funkcjonować. Będzie z pewnością dotyczyć nie tylko kwestii higieny ale też np. wielkości grup, dostosowania miejsc wypoczynku do potrzeb sanitarnych, zabezpieczenia środków ochronnych i dezynfekcyjnych, transportu, co w oczywisty sposób wpływa na możliwości organizacyjne, koszty itd. W tym momencie są procedowane propozycje jakie organizacje harcerskie złożyły stosownym ministerstwom, na konkretne odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość – informacje, które mamy niewiele różnią się od tych, które mają wszyscy, a co gorsza – przewidywania co do tego „jak może wyglądać akcja letnia w 2020” często się zmieniają. Brak informacji, czy zmieniające się informacje ze strony instruktorów naszego hufca są dowodem odpowiedzialności i dostosowywania harcerskich planów do bieżących możliwości, które są niejasne i zmienne, ale mamy nadzieję, że wyklarują się w najbliższych tygodniach i pozwolą nam na realne zaplanowanie akcji letniej naszych drużyn. Nasze priorytety opierają się o umożliwienie drużynom podsumowania pracy wychowawczej latem w formie bezpiecznej i zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy dokładają starań, żeby planować i są gotowi podjąć olbrzymi wysiłek jakim jest organizacja działań harcerskich w te wakacje. Jednocześnie chcę podkreślić, że instruktorzy ZHP – również podczas akcji letniej – są wolontariuszami i, tak jak członkowie drużyn, opłacają składkę członkowską. Dzięki regularnemu opłacaniu składek przez wszystkich członków, pomimo braku możliwości prowadzenia zajęć w kontakcie bezpośrednim, nasza organizacja będzie mogła szybciej wrócić do normalnego działania.

Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli odpowiedzialnie zaplanować akcję letnią w wersji realnej, opartej o obowiązujące przepisy. Z radością przekażemy wtedy Państwu informacje i zaproszenie do uczestnictwa w proponowanych przez nas formach.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Komendantka Hufca
hm. Emilia Owoc