Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Zjazd Hufca wybrał!

19 października 2019 r. o godzinie 9:00 w Kopalni Talentów w Krzeszowicach rozpoczął się Zjazd Zwykły Hufca. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, przyjęli plan rozwoju Hufca na lata 2019-2023 i wybrali nowe władze na najbliższe 4 lata.

Nową Komendantką Hufca została hm. Emilia Owoc. Do komendy wybrani zostali: hm. Bartosz Zawisza jako skarbnik, hm. Magdalena Gondek jako zastępczyni komendantki ds. wychowania i programu, hm. Tomasz Owoc jako zastępca komendantki ds. pracy z kadrą, pwd. Wojciech Mitka jako kwatermistrz, oraz phm. Antonina Guzik, phm. Joanna Krajcarz i pwd. Krzysztof Guła jako członkowie komendy.

W skład Komisji Rewizyjnej Hufca weszli: pwd. Maciej Hromek jako przewodniczący, phm. Agnieszka Kmiecik jako zastępczyni przewodniczącego, pwd. Ignacy Krzanik jako sekretarz oraz hm. Jolanta Kmiecik i pwd. Wojciech Dąbek jako członkowie komisji.

Życzymy wszystkim wybranym powodzenia na instruktorskiej ścieżce i satysfakcji z pełnionych funkcji!

Rozkaz L.14/2019

Rozkaz L.14 / 2019 z dnia 19.10.2019

Zjazd Zwykły Hufca

Dzień dobry,

W imieniu Komendy Hufca ZHP Krzeszowice przesyłam następujące dokumenty zjazdowe:

1. Rozkaz L 11/2019,

2. Sprawozdanie Komendy Hufca,

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca,

4. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny pracy członków Komendy Hufca oraz wniosków w sprawie absolutorium,

5. Proponowany porządek obrad,

6. Proponowany regulamin obrad,

7. Projekt Strategii Rozwoju Hufca,

8. Zgłoszenie kandydata do władz,

9. Lista osób z głosem decydującym,

10. Proponowane projekty uchwał:

Zjazd rozpocznie się 19.10.2019 roku o godz. 9.00 w Krzeszowicach w Kopalni Talentów – budynek OSP przy ul. Św. Floriana 3.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

hm. Bartosz Zawisza
Komendant hufca

Rozkaz L.13/2019

Rozkaz L.13 / 2019 z dnia 02.10.2019

Rozkaz L.12/2019

Rozkaz L.12 / 2019 z dnia 25.09.2019