Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Betlejemskie Światło Pokoju 2020

Czuwaj!

Zapraszamy wszystkich po odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju – już w tę niedzielę, 20 grudnia.

Na Rynku w Alwerni i w Krzeszowicach zapłonie ogień, od którego indywidualnie, będzie można odpalić Światło do własnego lampionu. Jak co roku podzielimy się z Wami Światłem, symbolem pokoju oraz braterstwa. Wszyscy już bardzo na ten świąteczny spokój czekamy.

W Krzeszowicach warta będzie utrzymywana od 15:30 do 19:30
W Alwerni od 16:00 do 18:00

Ponadto Światło do swojego domu będzie można odpalić również w tych kościołach:

  • Kościół św. Marii Magdaleny i św. Andrzeja Apostoła w Zalasiu – godzina 10.00, 20.12.2020
  • Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach – niedzielne msze, 20.12.2020
  • Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Woli Filipowskiej – godzina 18.00, 20.12.2020
  • Kościół rzymskokatolicki pw. św. Katarzyny w Tenczynku – niedzielne msze, 20.12.2020
  • Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni – godzina 18.00, 20.12.2020

BŚP niesie ze sobą nadzieję, oświetla ścieżkę, którą możemy pewnie kroczyć – razem. Z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi, wspierając się, niosąc radosną nowinę.
Możemy to robić nawet zdalnie. Na koniec dnia liczy się pamięć o drugim człowieku.
W tym roku nie organizujemy tradycyjnego spotkania, płomień przekazujemy sobie indywidualnie pamiętając o maseczkach i dystansie.
Mamy nadzieję, że odebrane w niedzielę Światło rozjaśni Wasze oczy i rozgrzeje serca. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs artystyczny pod hasłem WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM

Gdyby Sienkiewicz żył w naszych czasach być może zacząłby jakieś swoje dzieło od słów „2020 był to dziwny rok (a w dodatku jeszcze się nie skończył)”. Różne sprawy znane i oczywiste stały się nowe, podważone, przeformułowane.
Zdajemy sobie sprawę, że patriotyzm w 2020 to musi być coś więcej niż wywieszenie flagi i złożenie kwiatów. Że w tym trudnym roku to nie wystarcza. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do refleksji nad pojęciem WOLNOŚĆ.

Konkurs artystyczny pod hasłem WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM jest adresowany do wszystkich chętnych – zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, ale też przyjaciół i sympatyków naszego Hufca. Prace konkursowe w formie słownej lub wizualnej nadsyłamy na adres: krzeszowice@zhp.pl do 22.11.2020. Rozwiązanie konkursu z końcem listopada, a na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu

Zwieńczenie Kampanii Sztandar

W tym roku 13. Szczep DHiZ „Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich z Tenczynka prowadził Kampanię Sztandar z okazji swojego 44-lecia istnienia.

W najbliższą sobotę (03.10.2020) odbędzie się uroczyste wręczenie Sztandaru dla Szczepu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Szczegółowe informacja na stronie Szczepu oraz w zaproszeniu.

10-lecie 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” z Krzeszowic

Czuwaj!
W najbliższy weekend, 3-4.10.2020 r. 4. Szczep Harcerski „Żywioły” z Krzeszowic będzie świętował swoje 10. urodziny.

Z tej okazji przygotował kilka atrakcji (szczegóły na fp Szczepu).


Zapraszamy serdecznie przede wszystkim na grę, której Partnerem Głównym jest Kopalnia Wapienia w Czatkowicach.
Gwarantowana dobra zabawa i upominki dla każdego uczestnika. Szczegóły można znaleźć na plakacie.

Do zobaczenia!

Nabór kandydatów na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Hufca Krzeszowice

W związku z rezygnacją pwd. Wojciecha Dąbka z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Krzeszowice następuje konieczność uzupełnienia składu. Komisja Rewizyjna Hufca Krzeszowice zwraca się do instruktorów z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeń kandydatów prosimy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej Hufca Krzeszowice z dnia 01.09.2020 r. Wypełniony formularz należy zeskanowany przesłać na adres komisji: rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl . Rozpatrywane będą jedynie kandydatury instruktorów, którzy posiadają bierne prawo wyborcze. Wybór zostanie dokonany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, o którego terminie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadomi kandydatów za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w formularzu. Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze w drodze głosowania jednego kandydata i uzupełni w ten sposób swój skład.

Formularz należy zeskanować i przesłać na adres: rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl do dnia 30 września 2020 r.

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 4/2020 wraz z załącznikiem (formularz zgłoszeniowy)