Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Rewizyjna

Skład:

hm. Emilia Owoc – Przewodnicząca KR
phm. Joanna Dudek – Zastępczyni Przewodniczącej KR
pwd. Piotr Nowak – Sekretarz KR

Kontakt:

emilia.owoc@zhp.net.pl

Misja:

Wspieranie oraz kontrolowanie jednostek i zespołów hufca.

Główne zadania:

Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz oraz jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu ZHP, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufca, a także zasadami działalności finansowo-gospodarczej ZHP.

Dokumenty i dodatkowe informacje dostępne są w E-biurze Hufca.

Accessibility Toolbar