Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Rewizyjna

Skład:

pwd. Maciej Hromek – Przewodniczący KR
phm. Agnieszka Kmiecik – Zastępczyni Przewodniczącego KR
pwd. Ignacy Krzanik – Sekretarz KR
hm. Jolanta Kmiecik – Członkini KR

Kontakt:

rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl

Misja:

Wspieranie oraz kontrolowanie jednostek i zespołów hufca.

Główne zadania:

Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz oraz jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu ZHP, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufca, a także zasadami działalności finansowo-gospodarczej ZHP.

Dokumenty i dodatkowe informacje dostępne są w E-biurze Hufca.