Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Kwatermistrz

Kwatermistrzem hufca jest pwd. Wojciech Mitka

Jeśli chcesz skorzystać z hufcowego sprzętu, to zapotrzebowanie na niego musisz złożyć do kwatermistrza drogą e-mailową co najmniej tydzień przed planowanym użyciem sprzętu.

Kontakt:
mail: kwatermistrz@krzeszowice.zhp.pl
tel.: 501 134 128

Accessibility Toolbar