Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Kwatermistrz

Kwatermistrzem hufca jest Paweł Świniuch

Jeśli chcesz skorzystać z hufcowego sprzętu, to zapotrzebowanie na niego musisz złożyć do kwatermistrza drogą e-mailową co najmniej tydzień przed planowanym użyciem sprzętu.

Kontakt:
mail: pawel.swiniuch@gmail.com
tel: 886-527-826
gg:11234749