Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komenda

Komendantka Hufca
hm. Emilia Owoc
e-mail: komendant@krzeszowice.zhp.pl
tel:
Skarbnik Hufca
hm. Bartosz Zawisza
e-mail: skarbnik@krzeszowice.zhp.pl
tel.: 504 97 00 32
Z-ca komendantki ds. wychowania i programu
hm. Magdalena Gondek
e-mail: magdalena.gondek@zhp.net.pl
tel.:
Z-ca komendantki ds. pracy z kadrą
hm. Tomasz Owoc
e-mail: tomasz.owoc@zhp.net.pl
tel.:
Kwatermistrz Hufca
pwd. Wojciech Mitka
e-mail:
tel.: 501 134 128
Członkini Komendy
phm. Antonia Guzik
e-mail: antonina.guzik@zhp.net.pl
Członkini Komendy
phm. Joanna Krajcarz
email: joanna.krajcarz@zhp.net.pl
Członek Komendy
pwd. Krzysztof Guła
email: krzysztof.gula@zhp.net.pl
tel.: