Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komenda

Komendantka Hufca
hm. Emilia Owoc
e-mail: komendant@krzeszowice.zhp.pl
tel: 603 040 914
Skarbnik Hufca
hm. Bartosz Zawisza
e-mail: skarbnik@krzeszowice.zhp.pl
tel.: 504 970 032
Z-ca komendantki ds. wychowania i programu
hm. Magdalena Gondek
e-mail: magdalena.gondek@zhp.net.pl
tel.: 668 144 262
Z-ca komendantki ds. pracy z kadrą
hm. Tomasz Owoc
e-mail: tomasz.owoc@zhp.net.pl
tel.:
Kwatermistrz Hufca
pwd. Wojciech Mitka
e-mail: kwatermistrz@krzeszowice.zhp.pl
tel.: 501 134 128
Członkini Komendy
phm. Antonia Guzik
e-mail: antonina.guzik@zhp.net.pl
tel.: 662 097 580
Członkini Komendy
phm. Joanna Krajcarz
email: joanna.krajcarz@zhp.net.pl
tel.: 506 415 125
Członek Komendy
pwd. Krzysztof Guła
email: krzysztof.gula@zhp.net.pl
tel.: 600 251 681