Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Wyjazd do Krakowa po BŚP

Jak co roku jedziemy na Wawel, by odebrać Betlejemskie Światło Pokoju, zapalone w grocie narodzenia Jezusa w Betlejem. Wyjazd odbędzie się w niedzielę, 13.12.2015 r.

14:30 Zbiórka na dworcu PKP w Krzeszowicach

W programie:
-apel Chorągwi,
-przemarsz z Wawelu na Rynek,
-msza Święta,
-składanie życzeń noworocznych,
-przekazanie światełka do Hufców.
(każdy kupuje sobie we własnym zakresie bilet 6-godzinny od 14:49, należy zabrać legitymację szkolną)

Przyjazd o 20:22 na dworzec kolejowy w Krzeszowicach

Co należy mieć ze sobą?
-umundurowanie,
-bilet 6-ściogodzinny oraz legitymację,
-ciepłe ubranie,
-masę dobrego humoru!

Skauting wstrząśnięty zamachami w Paryżu

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) jest głęboko wstrząśnięta atakami terrorystycznymi, które w piątek wieczorem miały miejsce w Paryżu.

Wydarzenia te stanowią świadectwo przeciwko wszystkim powszechnym wartościom, w które wierzy i w obronie, których staje skauting. W chwilach wielkiego niepokoju wzywamy wszystkich do zachowania spokoju. Nasze myśli i modlitwy są z rodzinami osób, które ucierpiały na skutek tych tragicznych wydarzeń. Niech w trudnych chwilach wiara będzie dla nas pocieszeniem.

Dla nas, skautów i Posłańców Pokoju, jest to czas, w którym powinniśmy wzmocnić nasze działania na rzecz przywracania pokoju, bycia przyjacielem i bratem dla każdego bez względu na rasę, religię, narodowość i pochodzenie społeczne – po to, by ponad granicami tworzyć lepszy świat.

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

Rozkaz L.10/2015

Rozkaz L.10 / 2015 z dnia 4.11.2015 r.

Uroczystości 11 listopada

Zapraszamy wszystkich harcerzy z naszego Hufca na obchody związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wszyscy widzimy się już 11 listopada, a plan wydarzeń znajdziecie poniżej! Do zobaczenia!

 

Plan uroczystości w Krzeszowicach:

9:30 – Zbiórka dla zuchów z Hufca

10:00 – Zbiórka całego hufca na Rynku w Krzeszowicach

10:30 – Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

11:00 – Msza święta w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina

 

Po Zjeździe…

Kolejny Zjazd Zwykły Hufca za nami. Wybraliśmy Komendanta i Komendę Hufca. Mamy także zmieniony skład Komisji Rewizyjnej.

24 października 2015r. o 9:00 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach ropoczął się Zjazd Zwykły Hufca. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, przyjęli plan rozwoju Hufca na lata 2015-2019 i wybrali nowe władze na najbliższe 4 lata. Komendantem Hufca został ponownie  hm. Bartosz Zawisza – będzie to jego druga kadencja na tej funkcji. Do komendy wybrani zostali: pwd. Wojciech Mitka jako skarbnik, pwd. Maciej Hromek jako zastępca ds. organizacyjnych, pwd. Agnieszka Kmiecik jako zastępczyni ds. programowych, pwd. Joanna Dudek jako członkini komendy ds. promocji i biura Hufca.

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019 ukonstytuowali się na swoim pierwszym posiedzeniu. Przewodniczącą została pwd. Anna Palka, wiceprzewodniczącym – phm. Krzysztof Mitka, a sekretarzem pwd. Przemysław Szopa.

Delegaci nie zapomnieli o jubileuszu hm. Józefa Kukuły – przewodniczącego Kręgu Seniorów „Szare Szeregi”. Druh 80 lat temu wstąpił do ZHP. Życzenia wraz z symbolicznym prezentem wręczył w imieniu instruktorów hm. Bartosz Zawisza.

Życzymy wszystkim wybranym powodzenia na instruktorskiej ścieżce i satysfakcji z pełnionych funkcji!