Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Nowa Plakietka Hufca

Po ponad 40 latach, przyszedł czas na zmianę plakietki naszego Hufca.
Od dnia 14 czerwca 2018 roku, przestają obowiązywać poprzednie dwa wzory, jeden dla harcerzy (poziomy) i drugi, półokrągły, dla instruktorów.
Od teraz, wspólna plakietka dla wszystkich, od zucha, po seniora wygląda tak:

Nosimy ją na lewym ramieniu, w odległości 3 palców od szwu rękawa i pagonu. Poniżej plakietki, w odległości dwóch palców, przyszywamy plakietkę szczepu lub drużyny. Nie nosimy już plakietki z herbem Krakowa.


Instruktorzy noszą dodatkowo lilijkę instruktorską w kolorze swojego stopnie, przyszytą w odległości jednego palca od plakietki szczepu lud drużyny.


Plakietki powinny być przyszyte równo, elegancko i dokładnie, tak aby w żadnym miejscu nie odstawały od munduru i nie dało się oderwać np. przez oboźnego podczas obozowego apelu ze sprawdzaniem stanu umundurowania :)

Plakietkę możecie otrzymać od swoich Drużynowych lub bezpośrednio od Druha Komendanta podczas środowego dyżuru w Komendzie Hufca przy ul. Targowej 9 w Krzeszowicach.

Uchwała L.6/2018

Uchwała L.6 / 2018 z dnia 13 czerwca 2018, Lista delegatów z głosem decydującym na Zjazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 31 sierpnia 2018r.

Dyżur 23 maja odwołany

Z przyczyn losowych dzisiejszy (23.05.2018) dyżur w Komendzie Hufca nie odbędzie się.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dyżur w przyszłym tygodniu.

Do zobaczenia na XVIII Rajdzie Olgi! :)

Rozkaz L.5/2018 i uchwała L.5/2018

Rozkaz L.5 / 2018 z dnia 20.05.2018, Uchwała L.5 / 2018 z dnia 20.05.2018, Lista delegatów na Zjazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 29 czerwca 2018

Harcerski Rajd Rowerowy

Regulamin XVI Rajdu Rowerowego 2018