Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Odsłonięcie tablicy w 130. rocznicę urodzin Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Krzeszowicach ma zaszczyt zaprosić na uroczyste odsłonięcie tablicy w 130. rocznicę urodzin Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej współtwórczyni harcerstwa w sobotę 1.09.2018 r.

PLAN UROCZYSTOŚCI:

Sobota, 1.09.2018r.

  • 13:00 – 16:00 Piknik Zuchowy, boisko koło szkoły muzycznej ul. Ogrodowa
  • 13:00 – 16:00 Gra dla drużyn harcerskich, zespołów rodzinnych, boisko koło szkoły muzycznej ul. Ogrodowa
  • 16:30 Odsłonięcie tablicy na Skwerze im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, naprzeciwko Kościoła św. Marcina w Krzeszowicach.
  • 17:30 Ognisko Pokoleń, za Szkołą Podstawową nr. 1 przy ul. Długiej.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Krakowskiej

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Pragnę Was poinformować, iż Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegatów na Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Krakowskiej, odbędzie się w piątek 31 sierpnia 2018r. o godzinie 19:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22. Spotykamy się na tyłach szkoły, przed harcówką 4 Szczepu Harcerskiego Żywioły.
W załączeniu pakiet materiałów Zjazdowych.

pozdrawiam!
Czuwaj!

hm. Bartosz Zawisza
Komendant Hufca ZHP Krzeszowice

Materiały zjazdowe:

Rozkaz L.6/2018

Rozkaz L.6 / 2018 z dnia 26.06.2018.

Nowa Plakietka Hufca

Po ponad 40 latach, przyszedł czas na zmianę plakietki naszego Hufca.
Od dnia 14 czerwca 2018 roku, przestają obowiązywać poprzednie dwa wzory, jeden dla harcerzy (poziomy) i drugi, półokrągły, dla instruktorów.
Od teraz, wspólna plakietka dla wszystkich, od zucha, po seniora wygląda tak:

Nosimy ją na lewym ramieniu, w odległości 3 palców od szwu rękawa i pagonu. Poniżej plakietki, w odległości dwóch palców, przyszywamy plakietkę szczepu lub drużyny. Nie nosimy już plakietki z herbem Krakowa.


Instruktorzy noszą dodatkowo lilijkę instruktorską w kolorze swojego stopnie, przyszytą w odległości jednego palca od plakietki szczepu lud drużyny.


Plakietki powinny być przyszyte równo, elegancko i dokładnie, tak aby w żadnym miejscu nie odstawały od munduru i nie dało się oderwać np. przez oboźnego podczas obozowego apelu ze sprawdzaniem stanu umundurowania :)

Plakietkę możecie otrzymać od swoich Drużynowych lub bezpośrednio od Druha Komendanta podczas środowego dyżuru w Komendzie Hufca przy ul. Targowej 9 w Krzeszowicach.

Uchwała L.6/2018

Uchwała L.6 / 2018 z dnia 13 czerwca 2018, Lista delegatów z głosem decydującym na Zjazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 31 sierpnia 2018r.