Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Rozkazy L.1/2018 i L.2/2018

Rozkaz L.16/2017

Rozkaz L.16 / 2017 z dnia 23.01.2017

Rozkaz L.15/2017

Rozkaz L.15 / 2017 z dnia 30.12.2017

Ostatnie rozkazy Komendanta Hufca

Odbierz Betlejemskie Światło Pokoju!

W imieniu Komendy Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów, pragnę serdecznie zaprosić na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Gminy Krzeszowice, które odbędzie się w piątek 22 grudnia 2017r. o godzinie 19:00 na płycie Rynku w Krzeszowicach oraz mieszkańcom Gminy Alwernia, które odbędzie się o godzinie 19:00 na płycie Rynku w Alwerni.

z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
hm. Bartosz Zawisza
Komendant Hufca ZHP Krzeszowice