Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Rewizyjna

Skład:

pwd. Anna Palka – przewodnicząca
phm. Krzysztof Mitka – wiceprzewodniczący
pwd. Przemysław Szopa – sekretarz