Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Rewizyjna

Skład:

hm. Tomasz Owoc – Przewodniczący KR
phm. Klaudia Węgrzyn – Zastępczyni Przewodniczącego KR
pwd. Wojciech Dąbek – Członek KR
pwd. Ignacy Krzanik – Członek KR
pwd. Maciej Hromek – Członek KR

Kontakt:

rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl

Misja:

Wspieranie oraz kontrolowanie jednostek i zespołów hufca.

Główne zadania:

Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz oraz
jednostek organizacyjnych Związku z przepisami prawa, Statutem ZHP, uchwałami
Zjazdu ZHP, Rady Naczelnej oraz zjazdów chorągwi i hufca, a także zasadami
działalności finansowo-gospodarczej ZHP.

Plan pracy komisji rewizyjnej

Przydatne dokumenty ogólnozwiązkowe:

Arkusze wizytacyjne: