Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komisja Rewizyjna

Skład:

hm. Tomasz Owoc – Przewodniczący KR
phm. Klaudia Węgrzyn – Członkini KR
pwd. Wojciech Dąbek – Członek KR
pwd. Ignacy Krzanik – Członek KR
pwd. Maciej Hromek – Członek KR

Kontakt: rewizyjna@krzeszowice.zhp.pl