Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Komenda

Komendant Hufca
hm. Bartosz Zawisza
e-mail: komendant@krzeszowice.zhp.pl
tel: 504 97 00 32
Skarbnik Hufca
pwd. Wojciech Mitka
e-mail: skarbnik@krzeszowice.zhp.pl
tel.: 501 134 128
Z-ca komendanta hufca ds. programowych
phm. Agnieszka Kmiecik
e-mail: agnieszka.kmiecik@zhp.net.pl
Członkini Komendy ds. pracy z kadrą
phm. Emilia Owoc
email: Emilia.owoc@zhp.net.pl
Członkini Komendy ds. promocji i biura Hufca
pwd. Joanna Dudek
email: joanna.dudek@zhp.net.pl
tel.: 787 311 837